bokee.net

总经理/总裁/CEO博客

最新文章更多

正文 更多文章

由张华夏负责新闻推广的一项活动,10天突破100家新闻媒体报道。

由张华夏负责新闻推广的
中国中医科学院中医药科技合作中心
   
   成立“乙肝防治指导委员会”开展“肝病康复世纪行”
   暨建立“治疗乙肝科技成果推广应用基地”启动仪式
 10天突破100家新闻媒体报道
 
包括全部主流媒体和所有大型网站
    新华社、人民日报、光明日报、经济日报、农民日报、科技日报、人民政协报、中国消费者报、北京青年报、中国政府网、新浪、搜狐、网易等全部主流媒体和国内所有大型门户网站,均在重要版面给予了报道。
        衷心感谢:新华社党组副书记、副社长、常务副总编辑何平,经济日报副总编辑丁士,《人民日报》科教文卫部主任贾西平,《光明日报》经济部主任刘志达,新华社《新华每日电讯》副总编辑陈凯星,及新华社记者周婷玉、人民日报编辑王君平等各位好朋友及各报记者、编辑。

此次新闻推广的“三板斧”:

1、明确活动定位;2、修定新闻通稿;3、抓住核心媒体。

此次新闻推广的“三原则”:

1、动脑子;2、下工夫;3、负责任。

 

/politics/2007-07/25/content_6429749.htm

 

/rmrb/html/2007-08/02/content_14385164.htm

/01gmrb/2007-07/21/content_643439.htm

 经济日报
/ced/detail_html.jsp?searchword=docreltime%3D2007.7.28+to+2007.7.28&channelid=79132&record=18

/gb/stdaily/2007-07/26/content_699758.htm

/wlb/nmrb/nb4/200707300172.htm

 

/mrdx/2007-07/26/content_6432690.htm

 人民政协网

/2007/20070801/t20070801_150260.htm

 

/view.jsp?oid=22443578

/jrzg/2007-07/25/content_697120.htm

 

/o/2007-07-21/080212245494s.shtml

/20070725/n251248638.shtml

/07/0725/19/3K95LBLP000120GU.html

 

/07/0726/08/3KAJLPGJ00370087.html

 

/gbzx/gbxw/jktt/200707/1534.html

/xwzx/gnsz/gdxw/200707/25/t20070725_12308556.shtml

 

/news/zyfz/200707260/1007020.html

 

/gnwkjdt/200707/t20070731_51894.htm

 

/news/2007/07/25/202317.html

 首都信息港

/newsnews/o/2007-07-21/080212245494s.shtml

 

/a/20070725/003225.htm

  

/www/news/12/50435.html

 

 /bbs/Announce/Announce.asp?BoardID=3&ID=4914

/cn/dt/gnbb/t20070726_275595.htm

 云南日报网

 /html/20070726/news_94_195080.html

 中国医药卫生信息网

/news_detail.asp?id=698

广东电视台互连网站 新闻中心

/newpage/news/nodelist.asp?describe=%B9%FA%C4%DA%D0%C2%CE%C5&nodeid=7

/HKTMCV2006/Media/CMPNews/ShowNews.aspx?NewsID=4656

/focus/yjdt/2007-07-27-396532.shtml

/_daifumd/artdetails_104509.html

/dispbbs.asp?boardID=27&ID=671749&page=1

/sy/yanfa/2007-07-26/1185349683579637.htm

/Article/Infomation/41743.html

/htmlnews/200772521514125185385.html?id=185385

/news/info_news/2007-07-26/20070726080613.htm

  

/htmlnews/2007/07/26/1168791.htm

/info/detail.jsp?id=12442

/article/2007/7/26/1828197349.html

/2007-07/26/content_10687085.htm


/d/ 2007-07-26/09121638403.shtml

 

/c/ 2007-07-26/085312275962s.shtml

/20070729/n251297579.shtml

/gb/misc/2007-07/23/content_697674.htm

/gbzx/gbxw/jktt/200707/1560.html

/xwzx/jykjws/200707/t20070726_1507723.htm

/template/10002/file.jsp?cid=13&aid=288959

/show.aspx?id=127338&cid=584

/info/ViewInfo_3.asp?id=5968

/news.asp?newsid=221848&kindname=%BD%A1%BF%B5

/news/content/2007-07/25/content_2096656.htm

/c/2007/07/26/09/c_5545379.shtml

/news/2007-07/25/content_426085.htm

宁波市科技信息网

/gb/Gov_Affair/InfoContent.aspx?CID=00010&CID1=00001&CID2=00002&CID3=00004&Info_ID=6d97334b-575e-429a-a450-f338b6a301e7

/news_view.asp?id=469

/news/2007/7/26/10233254.shtml

青橄榄网站

/html/14/n-26114.html

/chisa/article/20070726/20070726026803_1.xml

 

/text/2769.htm

/cy.asp?newsid=221848

10086资讯网

/athome/c/2007-07-26/085312275962s.shtml

宁波市科技信息网

/gb/Gov_Affair/InfoContent.aspx?CID=00010&CID1=00001&CID2=00002&CID3=00004&CID4=00010&Info_ID=6d97334b-575e-429a-a450-f338b6a301e7

/detail.asp?n_id=8535

郑州科技港

/viewnewsnormal.html?newsId=13349

/info_detail.asp?num=8581

/showarticle.asp?id=4799

牡丹江市科技信息网

/Article_Show.asp?ArticleID=6479

/gxsat/info/gnkj/121977.shtml

/newsdetail.asp?id=3373

/ctinews/newscontent.asp?newsid=197779

/upfiles/xy_col01super_20070726100927417268.htm

济南市科技信息网

/jnsti/view.php?id=5705

/1525/news/tech_details.asp?techid=7923

/news/readnews.asp?newsid=32809

/cdrb/20070726/GB/cdrb^2290^0^8.htm

/c?word=%CE%D2%B9%FA%3B%BD%AB%3B%BD%A8%3B%D6%CE%C1%C6%3B%D2%D2%B8%CE%3B%BF%C6%BC%BC%3B%B3%C9%B9%FB%3B%CD%C6%B9%E3%3B%D3%A6%D3%C3%3B%BB%F9%B5%D8&url=http% 3A//jw%2Enankai%2Eedu%2Ecn/news/&p=857fc54ad6c016b10ebac7710e00&user=baidu

南都在线

/nytvweb/newnytv/NewsTemplate.asp?NewsID=111553

/biology/news/306623.shtml

西安交通大学科技在线

/html/xinxi/2007/07/12267.html

科技条件信息服务平台

/xwxx/body.asp?id=%7B 0F69AB9F-4C63-414F-98C2-D129F13E97CD%7D

胶南政务网

/xiangxi.asp?id=30394

巩义科技信息网

/news/cont.php?somumid=402&id=2392

鞍山科技信息网

/show.aspx?id=17162&cid=15

/news/show.aspx?id=9743318 

/gb/content/2007-07/25/content_824264.htm

/xiangxi.asp?id=30394 

/detail_info.aspx?sid=96108

/Article/20077/20077251918196004116711255.html

/athome/c/2007-07-26/085312275962s.shtml

/20070802/n251367649.shtml

博尔塔拉新闻网

/bozhou/2007-07/26/content_10687232.htm

/detail.asp?id=53807&newsCate=196&typename=生物技术/其它生物技术

丰台科技信息网

/fengtai/kjdt/kjkx/kjkx.jsp?id=3411

/news/xxsSeeNews.php?id=5705

/2007-07/26/content_10687367.htm

/2007-07/26/content_10687567.htm

中国新疆博乐市委

/2007-07/26/content_10687435.htm

/2007/7-26/09171748842.html

/GetPage.asp?Url=TechNews/d/2007-07-26/09121638403.shtml

陕西旬邑政府直通车

/news_list.asp?ArticleID=6066

/JKZXFilemUluDisp.asp?id=1369

宜宾科技信息网

/news/ReadNews.asp?NewsID=32809

/2007/8/1/359200708010845450.html

古蔺县人民政府公众信息网

/shownews.asp?id=6239

/zxcontent.asp?id=1254

/10026/11373/11375/2007/7/25/10386942.shtml 

/news/news_show.asp?classID=5&id=674

/news/hangyedongtai/2007/723/07723101489I94BDK9JEH3CAIFBDEJ.html

/hot_news/gd_20070726/200707/t20070726_583713.html

临沧科技信息网

/Kjxw/Gnkjdt/200708/1258.shtml

/gdxww/385094.htm

/news-1451924-5oiR5bCG5bu65rK755aX5LmZ6IKd56eR5oqA5oiQ5p6c5o6o5bm@5bqU55So5Z!65Zyw-aHR0cDovL3d3dy5mamluZm8uZ292LmNuL25ld3MvbmV3c2VkaXQuYXNwP25ld3NfeHhiaD0yOTczMiZuZXdzX3h4bGI9Mg$$.html

/itempl458849.html

/hospital/hepatitis1068.htm

http://211.157.102.24/health/cortrol_show.php?bigclassid=391&bigclassname=乙肝的预防&newsid=95655&subject=我国将建"治疗乙肝科技成果推广应用基地"推进乙肝防治

/gnwkjdt/200707/t20070731_51894.htm

/introduction/info_4.asp?column=344&id=67264

成都科技

/ReadNews.asp?NewsID=5823

/p1_1.php?cmd=view&articleid=4744&col=16

/focus-today/200707/00035587.html

/system/kjdt/showinfo.asp?infoid=22109

/NewsInfo/11/10592.htm

乌鲁木齐市科学技术局

/news/Content.aspx?Info_ID=a92264e5-e264-4cf3-b273-b1fb06dba07

/news/info.php?id=4252

上海科普网

/kjxw/ylws/2007-07-26/1185434571d25443.shtml

广东金科网

/data/2007/7/1217558645.html

http://asiadata.ru/?lang=zh&id=176&feed=11&date=20070725&datetime=1185369346

/woyong/urls/724049.html

化工情报网

/content.asp?newsid=198031

/JKZXFilemUluDisp.asp?id=1370

/stocknews/?newsid=1226463&cat=3

/html/news/gnxw/20070725/23301.html

/News/NewsShow_401951.html

/news/detail.asp?pid=88577

/shownews.php?id=50751

/news/2007-07-29/000002479744.html

东营市科学技术局

/browse.asp?unid=10017

/rp/main?fid=open&fun=show_news&from=view&nid=20582

乙肝防治网

 /detail.asp?n_id=745

/2007/gbxw2007.07.28.2

蓝色海湾网

/ReadNews.asp?NewsID=8659


/gnwnews/2007/gnwnews-7-8.htm

/www/news/12/50774.html


/news/3027894/


/viewnews-924.html


/20070804/n251410158.shtml


/news/show.aspx?id=9860722

/show.php?id-22899.html

/a/20070804/000875.htm

/content/2007-08/04/content_1849621.htm


/pharmadl/yaowenkuaidi/view_news.aspx?contentid=108157

文汇报

/jkw/200707/t20070727_1509054.htm

/ShowArticle.asp?ArticleID=1204

云南疾控资讯网

 /Text.aspx?ID=32306&mark=0

分享到:

上一篇:我为数十位朋友当选十七大代表而由衷祝

下一篇: